Choď na obsah Choď na menu
 


História a činnosť pobočky v Modre:

7. 4. 2010

Obrázok  

Od r. 2002 funguje pobočka v Modre, kde v schátralej budove bývalej ZŠ, ktorú má združenie prenajatú za 1,- Sk ročne, bolo založené Centrum detí, mládeže a rodiny, ktorého ciele sú:   

·         zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

·         rozvoj ľudských schopností a hodnôt

·         participácia detí, mládeže a rodín na živote mesta

 

Skupiny nadšencov pracovali brigádnicky na tom aby sa priestory starej školy a dvora mohli dať k dispozícii deťom, mladým ľuďom ale aj celým rodinám. Zároveň členovia združenia písali projekty na rôzne inštitúcie a organizácie na Slovensku i v zahraničí, aby sa budova zrekonštruovala, čo sa postupne podarilo. Postupne sa otvárali jednotlivé miestnosti budovy- najskôr bolo sprístupnené v r.2003 Materské centrum pre mamičky na materskej dovolenke a ich deti z Modry a okolia. Potom v r. 2004 Viacúčelová sála -telocvičňa používaná na šport a stretávanie sa skupín a časť dvora- ihrisko. Počas celej rekonštrukcie prebiehali celoročné aktivity pre deti, mládež aj dospelých, vždy v dočasných priestoroch. Od roku 2005 do 2008 cez  Európsky sociálny fond (projekt iniciatívy EQUAL) sme boli spolu partnerom a prevádzkovali sme Počítačové stredisko- centrum (digitálnu kanceláriu), ktoré slúžilo nezamestnaným ženám, ženám na materskej dovolenke, ženám stredného veku, sociálne ohrozeným skupinám, ale aj dôchodcom a deťom na neformálne vzdelávanie ale aj na poradenstvo ohľadne trhu práce.

 V roku 2006 mohlo byť už otvorené Centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je združenie Od roku 2006 stúpol počet detí zo 150 na 380 až 400 detí, ktoré týždenne navštevujú záujmové útvary a kluby centra.

Priestory dvora a telocvične slúžia aj rodičovskej verejnosti- používajú ich skupiny generácií na rôzne zdravotné a rekreačné cvičenia a kurzy spoločenských tancov.

Útočisko našlo v našich priestoroch aj občianske združenie Dotyk, ktorého členovia sa týždenne u nás stretávajú . Svoje miesto si tu našli aj pastoračné aktivity pre rodiny a deti, ktoré tu posilňujú duchovný rozmer svojho života.